Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 16:04 (Data juliańska: 2458997.169)
P= -16.84°   Bo= -1.16°   Lo= 283.35°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  16-01-2020  rok godz.09:20 UTC  nr  07/007/sty/1305


16-01-2020 Janusz Bańkowski

 

Piękna pogoda z dobrym dość seeing pozwoliła na sfotografowanie Słońca na „ostro”. Szkoda tylko, że przy takim stanie pogodowym tarcza słoneczna jest czysta bez żadnych występujących wizualnych ośrodków aktywnych.  Liczba Wolfa  R = 0 fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).