Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 02:02 (Data juliańska: 2459002.585)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.68°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  17-01-2020  rok godz.08:50 UTC  nr  08/008/sty/1306


17-01-2020 Janusz Bańkowski

 

Wcześniej uważano, że rozbłyski słoneczne  są rzadkim zjawiskiem. Zastosowanie w obserwacjach  spektrohelioskopu umożliwiło prowadzenie monochromatycznych obserwacji chromosfery. W momentach wzmożonej aktywności plam rozbłyski są szczególnie częste i są  to  powszechne zjawiska związane z naturą Słońca. Ponownie ładna  pogoda i dość dobry seeing pozwoliła na sfotografowanie Słońca na „ostro”. Szkoda tylko, że przy takim stanie pogodowym tarcza słoneczna jest czysta bez żadnych występujących wizualnych ośrodków aktywnych.  Liczba Wolfa  R = 0 fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).