Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:02 (Data juliańska: 2459000.543)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.71°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  27-01-2020  rok godz.13:00 UTC  nr  10/010/sty/1308


27-01-2020 Janusz Bańkowski

Słońce dnia  27-01-2020  rok godz.13:00 UTC  nr  10/010/sty/1308

W końcu w moim miejscu zamieszkania doczekałem się względnej obserwacji Słońca, a w centrum tarczy piękna grupa plam z wyraźnym półcieniem. Moim zdaniem należy jeszcze do cyklu 24!!! ??? ponieważ znajduje się ona w strefie równikowej Fotograficznie można było jeszcze „odkryć pozostałe 3 plamki.  Liczba Wolfa  R = 14 i SN = 11. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).