Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:37 (Data juliańska: 2458997.151)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.59°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  03-02-2020  rok godz.12:40 UTC  nr  01/011/luty/1309


03-02-2020 Janusz Bańkowski

 

Obserwacja Słońca dzięki lokalnemu rozpogodzeniu 10-15 minutowym. Brak obszarów aktywnych   w postaci grup słonecznych  Liczba Wolfa  R = 0 i SN = 0

fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).