Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:35 (Data juliańska: 2459002.566)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 211.93°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  03-02-2020  rok godz. 08:20 UTC  nr  02/012/luty/1310


05-02-2020 Janusz Bańkowski

 

Słońce to najbardziej łatwy obiekt do wykonywania systematycznych naukowych obserwacji jakie mogą prowadzić miłośnicy astronomii. Przy zachowaniu środków bezpieczeństwa jego obserwacje dostarczą miłośnikom satysfakcji na tyle, że mogą wnosząc swoją cząsteczkę naukowego wkładu. Dzisiejsza obserwacja Słońca możliwa  dzięki lokalnym  rozpogodzeniu na okres  ok. 20  minut. Brak obszarów aktywnych   w postaci grup słonecznych  Liczba Wolfa  R = 0 i SN = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 1,25’’ GSO żółty (wytrawione lustro).