Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:15 (Data juliańska: 2458997.135)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.80°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  07-02-2020  rok godz. 09:50 UTC  nr  03/013/luty/1311


07-02-2020 Janusz Bańkowski

 

Obecnie pod względem naukowym astronomowie więcej uwagi kieruję na obserwację wycinkową  Słońca. Obserwacje w poszczególnych dniach nie skupiają się na Słońcu jak całości tylko na jego wycinku skrawku tam gdzie zachodzą najciekawsze aktualne jego procesy. Dzisiejsza obserwacja Słońca możliwa  dzięki  rozpogodzeniom Nadal jest brak obszarów aktywnych  w postaci grup słonecznych  Liczba Wolfa  R = 0 i SN = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 1,25’’ GSO żółty (wytrawione lustro).