Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:22 (Data juliańska: 2458995.349)
P= -17.48°   Bo= -1.38°   Lo= 307.43°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 15-02-2017 rok godz. 10:50 UT nr.05/22/sty/690 Janusz B.


15-02-2017

Grupa 2365 kończy swój żywot na tarczy słonecznej i w ostatnich 24 godzinach zmniejszyła swój dość znacząco obszar. Z kolei na wschodnim brzegu tarczy w miejscu jednej z pochodni wygenerowała się jedna grupa pla. Być może, że strukturalnie będzie na tyle silna ,że zwiększy swoje wyraźnie obszar. Aktywność słoneczna liczba Wolfa R = 23 i SN = 12. Janusz B.