Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-04-04    Czas UT: 15:45 (Data juliańska: 2458944.156)
P= -26.25°   Bo= -6.32°   Lo= 263.95°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10-03-2020 rok godz. 11:40 UTC nr 04/026/luty/1326


10-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Sytuacja jak przewidywałem się na powierzchni zmieniła w czasie 24 godzin. Grupa 2758 wchłonięta przez powierzchnię Słońca.  Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).