Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-04-04    Czas UT: 15:36 (Data juliańska: 2458944.150)
P= -26.25°   Bo= -6.32°   Lo= 264.03°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  11-03-2020  rok godz. 10:30 UTC   nr  05/027/mar/1327


11-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Po krótkotrwałym epizodzie 24-48 godzinnym z grupą 2758  ponownie na powierzchni Słońca panuje „cisza” Powierzchnia uwolniona jest od jakichkolwiek wizualnych aktywnych obszarów. Wiatr na poziomie w.3-4 przezroczystość s.2.  Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).