Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 06:31 (Data juliańska: 2459042.772)
P= 2.59°   Bo= 4.08°   Lo= 39.77°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  14-03-2020  rok godz. 10:10  UTC   nr  07/029/mar/1329


14-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Powierzchnia tarczy słonecznej uwolniona jest od wizualnych aktywnych obszarów. Obserwacja  wizualna i fotograficzna dzięki chwilowym lokalnym  rozpogodzeniom (dosłownie 15 minutowym). Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).