Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-04-04    Czas UT: 15:20 (Data juliańska: 2458944.139)
P= -26.25°   Bo= -6.32°   Lo= 264.17°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  14-03-2020  rok godz. 10:10  UTC   nr  07/029/mar/1329


14-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Powierzchnia tarczy słonecznej uwolniona jest od wizualnych aktywnych obszarów. Obserwacja  wizualna i fotograficzna dzięki chwilowym lokalnym  rozpogodzeniom (dosłownie 15 minutowym). Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).