Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-04-04    Czas UT: 15:00 (Data juliańska: 2458944.125)
P= -26.25°   Bo= -6.32°   Lo= 264.36°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16-03-2020 rok godz. 08:00 UTC nr 09/031/mar/1331


16-03-2020 http://sos.poa.com.pl///foto/aktualnosci_artykuly/BSQi2RZ7EmK5mYNlDdl935MaG8qCl9.jpg

Ładna pogoda można spokojnie obserwować  Słońce. Jednak powierzchnia tarczy nadal  uwolniona jest od wizualnych aktywnych  jego obszarów. Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).