Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-04-04    Czas UT: 14:52 (Data juliańska: 2458944.119)
P= -26.25°   Bo= -6.32°   Lo= 264.44°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 17-03-2020  rok godz. 09:50   UTC   nr  10/032/mar/1332


17-03-2020 Janusz Bańkowski

Słońce dnia 17-03-2020  rok godz. 09:50   UTC   nr  10/032/mar/1332

Dość przyjemne warunku do obserwacji Słońca niestety tylko z zerową aktywnością . Na płn.- wsch. brzegu tarczy widoczne są pochodni. Być może one wygenerują jakiś aktywny obszar liczba Wolfa R =0  Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski refraktor  Sky Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D filtr żółty 1,25’’ 10 klatek,   program RegiStax5 i PaintNet