Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 06:01 (Data juliańska: 2459042.751)
P= 2.58°   Bo= 4.08°   Lo= 40.05°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-03-2020 rok godz. 08:00   UTC   nr  11/033/mar/1333


18-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Nadal ładna pogoda sprzyja obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Przeglądając SDO widać jak formuje się aktywny ośrodek płn.-wsch. część tarczy.   Oczywiście  nasze amatorskie miłośnicze obserwacje opierają się tylko się na sprzętach teleskopowych jakie posiadamy. Grupa ta jest poza zasięgiem optycznym i fotograficznym dlatego  liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski refraktor  Sky Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D filtr żółty 1,25’’ 10 klatek,   program RegiStax5 i PaintNet