Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 07:09 (Data juliańska: 2459042.798)
P= 2.60°   Bo= 4.08°   Lo= 39.43°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-03-2020 rok godz. 08:10   UTC   nr  12/034/mar/1334


19-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Nadal trwa pogoda, która zapewnia komfortowe warunki obserwacji Słońca. Niestety przy takich warunkach na tarczy słonecznej trwa nadal „cisza” słoneczna. Choć jeszcze wczoraj SDO wykazywało jedyny ośrodek aktywny dziś po 24 godzinach nie ma już po nim żadnego śladu. Wizualnie ostania grupa jak była widoczna 2758 miała miejsce 10 dni temu.   Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski refraktor  Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D filtr żółty 1,25’’ 10 klatek,   program RegiStax5 i PaintNet