Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-04-04    Czas UT: 15:53 (Data juliańska: 2458944.162)
P= -26.25°   Bo= -6.32°   Lo= 263.87°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 21-03-2020 rok godz. 08:10   UTC   nr  13/035/mar/1335


21-03-2020 Janusz Bańkowski

 

 

Moja 10 wykonana  obserwacja od momentu jak  na powierzchni tarczy słonecznej  widoczna była grupa plam. Nadal  trwa „cisza” słoneczna  aktywność wyzerowana liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski refraktor  Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D filtr żółty 1,25’’ 10 klatek,   program RegiStax5 i PaintNet