Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-04-04    Czas UT: 15:35 (Data juliańska: 2458944.149)
P= -26.25°   Bo= -6.32°   Lo= 264.04°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 23-03-2020 rok godz. 09:30 UTC   nr  15/037/mar/1337


23-03-2020 Janusz Bańkowski

 

To już moja 15 obserwacja Słońca w tym miesięcy ale niestety bez żadnych aktywnych obszarów. Liczba Wolfa w dalszym ciągu ma wartość zerową R = 0.  fot.  J. Bańkowski refraktor  Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D filtr żółty 1,25’’ 10 klatek,   program RegiStax5 i PaintNet