Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 06:38 (Data juliańska: 2459042.776)
P= 2.59°   Bo= 4.08°   Lo= 39.72°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-03-2020 rok godz. 07:10 UTC nr 16/038/mar/1338


25-03-2020 Janusz Bańkowski

Liczba Wolfa w dalszym ciągu ma wartość zerową R = 0. fot. J. Bańkowski refraktor Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D filtr żółty 1,25’’ 10 klatek, program RegiStax5 i PaintNet