Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-04-04    Czas UT: 15:08 (Data juliańska: 2458944.131)
P= -26.25°   Bo= -6.32°   Lo= 264.28°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 26-03-2020 rok godz.12:10 UTC   nr  18/040mar/1340


26-03-2020 Janusz Bańkowski

 

Nadal ciąg dalszy ciszy słonecznej to już non – stop  wykonana obserwacja od grupy 2758  (09 marca br.) Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).