Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 01:53 (Data juliańska: 2458804.578)
P= 20.90°   Bo= 2.67°   Lo= 302.83°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-02-2017 rok godz. 09:30 UT nr.02/19/lut/687 Janusz B.


11-02-2017

Nadal dominuje na tarczy słonecznej jedyna grupa 2635 od ostatnich 24 godzin nic się szczególnego nie zmieniło pod względem aktywności słonecznej SN = 35 i R = 18. Aura pogodowa znakomita do wykonywania obserwacji Słońca seeing 2. Janusz B.