Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:20 (Data juliańska: 2459005.597)
P= -13.69°   Bo= -0.14°   Lo= 171.82°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 30-01-2017 rok godz. 11:10 UT nr.17/17/sty/685 Janusz B.


30-01-2017

Nadal trwa piękna aura pogodowa zachęcająca do wykonywania obserwacji Słońca. Grupa 2628 opuściła już tarczę słoneczną. Pojawiła się nowa grupa na wschodnim brzegu tarczy tam gdzie dominowała pochodnia słoneczna. Mam nadzieję, że za 24 godziny rozwinie ona swoją silną strukturę Dalej pola magnetyczne w tych grupach , które nie są w stanie wygenerować silnych rozbłysków powierzchniowych. Na zdjęciach SDO widać, że prawie cała półkula południowa posiada olbrzymią dziurę koronalna. Janusz B. Liczba Wolfa R = 12 i SN = 1.