Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:39 (Data juliańska: 2458996.860)
P= -16.95°   Bo= -1.20°   Lo= 287.44°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 29-01-2017 rok godz. 09:30 UT nr.16/16/sty/684 Janusz B.


29-01-2017

Dalszy ciąg pięknego Słońca na niebie zachęca do wykonywania obserwacji. Grupa 2628 opuszcza powoli już tarczę słoneczną. Aktywność doki nie powstaną następne plamy będzie utrzymywała się dzięki grupie 2629. Grupy te posiadają ustabilizowane pola magnetyczne, które nie są w stanie wygenerować silnych rozbłysków powierzchniowych. Co prawda SDO przesyła fotografie na których prawie cała półkula południowa posiada olbrzymią dziurę koronalna. Janusz B. Liczba Wolfa R = 29 i SN = 46.