Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 05:44 (Data juliańska: 2459045.739)
P= 3.90°   Bo= 4.37°   Lo= 0.51°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16-05-2020 rok godz. 07:20  UTC  nr 089/14/maj/1389


16-05-2020 Janusz Bańkowski

 

Ciąg dalszy serii z barkiem  aktywności słonecznej to już 16 doba bez grup liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro), filtr żółty 1,25’’ 10 klatek,  EOS300D, program RegiStax5 i PaintNet.