Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 05:36 (Data juliańska: 2459045.733)
P= 3.90°   Bo= 4.37°   Lo= 0.59°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 17-05-2020 rok godz.12:40  UTC  nr 090/15/maj/1390


17-05-2020 Janusz Bańkowski

 

W 2020 roku do chwili obecnej wykonałem 90 obserwacji Słońca,  78 z nich jest z zerową aktywnością w której liczba Wolfa  R = 0. Dziś  dalszy ciąg ciszy słonecznej to już 17 doba od ostatniej wizualnej aktywności.  fot.  J. Bańkowski Sky-Watcher 90/900 + okular 20 mm metoda obserwacji projekcyjna (ekran słoneczny) średnica obrazu 12 cm.