Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 05:29 (Data juliańska: 2459045.728)
P= 3.90°   Bo= 4.37°   Lo= 0.66°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-05-2020 rok godz. 6:40 UTC nr 091/16/maj/1391


18-05-2020 Janusz Bankowski


W samej fotosferze do ciekawych zjawisk jakie występują podczas procesu formułowania się plam to pochodnie. Te twory przyjmują postać jasnych pasemek rozciągające się w rejonach plam. Jego wizualne obserwacje  najlepiej widoczne są na brzegu tarczy słonecznej w rejonach wschodnich lub zachodnich. Ich biały wężykowaty wygląd świadczy o wyższej temperaturze nawet o kilkaset stopni. Prawdopodobnie za powstawanie pochodni odpowiedzialne są atomy zderzają się one masowo się w tamtejszym polu magnetycznym ale nie związane z polem samej plamy. Potężne dwa obszary pochodni ukazały się na tarczy słonecznej. Jest nadzieja, że będą one stanowić źródło  wygenerowania silnych  strukturalnie ośrodków grup słonecznych. Na moment obserwacji liczba Wolfa jeszcze R=0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).