Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 05:21 (Data juliańska: 2459045.723)
P= 3.90°   Bo= 4.37°   Lo= 0.72°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-05-2020 rok godz. 6:10 UTC nr 092/17/maj/1392


19-05-2020 Janusz Bankowski


Czekamy jeszcze na plamy słoneczne w obszarach pochodni widocznych przy  zachodnim brzegu tarczy.  Na moment obserwacji liczba Wolfa jeszcze R=0 to już 19 doba bez grup słonecznych.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).