Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 05:13 (Data juliańska: 2459045.717)
P= 3.89°   Bo= 4.37°   Lo= 0.80°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 20-05-2020 rok godz. 8:20 UTC nr 093/18/maj/1393


20-05-2020 Janusz Bańkowski


To już 20 doba bez aktywnych ośrodków grup plam słonecznych nadal nasza dzienna gwiazda jest „wyciszona”. Od początku 2020 roku wykonanych przeze mnie obserwacji 80 z nich to zerowa aktywność. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).