Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 04:03 (Data juliańska: 2459045.669)
P= 3.87°   Bo= 4.37°   Lo= 1.44°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 21-05-2020 rok godz. 6:20 UTC nr 094/19/maj/1394


21-05-2020 Janusz Bankowski


Trzy tygodnie bez wizualnej aktywności słonecznej tej wizualnej. Ładnie widać Słońce w teleskopie bez filtrów. Jedyny filtr to wytrawione lustro teleskopu. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).