Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 03:55 (Data juliańska: 2459045.663)
P= 3.87°   Bo= 4.36°   Lo= 1.52°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 22-05-2020 rok godz. 07:40 UTC nr 095/20/maj/1395


22-05-2020 Janusz Bankowski

Słońce dnia 22-05-2020 rok godz. 07:40  UTC  nr 095/20/maj/1395
W tym miesiącu to już moja 20 obserwacja nasze dziennej gwiazdy. Przez ten okres obserwacji na powierzchni fotosfery nie pojawił się żaden wizualny aktywny ośrodek.  Liczba Wolfa w dalszym ciągu  R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).