Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 05:58 (Data juliańska: 2459045.749)
P= 3.91°   Bo= 4.37°   Lo= 0.38°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 23-05-2020 rok godz. 06:20  UTC  nr 096/21/maj/1396


23-05-2020 Janusz Bańkowski

 

Trzy tygodnie bez plam Słońce w tym okresie czasu lat (2020-2021) znajduje się w stanie głębokiego minimum i jest maksymalne wyciszone.  Liczba Wolfa w dalszym ciągu  R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).