Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 05:51 (Data juliańska: 2459045.744)
P= 3.91°   Bo= 4.37°   Lo= 0.45°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-05-2020 rok godz. 05:40  UTC  nr 097/22/maj/1397


24-05-2020 http://sos.poa.com.pl///foto/aktualnosci_artykuly/FBo4EKf5tIcbvmU6TxMUhOqcpe1aPu.jpg

Słońce dnia 24-05-2020 rok godz. 05:40  UTC  nr 097/22/maj/1397

Następna kolejna  moja obserwacja bez aktywnych ośrodków. Obserwacja poranna nawet z dość komfortowym seeingiem.    Liczba Wolfa w dalszym ciągu  R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).