Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 05:44 (Data juliańska: 2459045.739)
P= 3.90°   Bo= 4.37°   Lo= 0.51°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 27-05-2020 rok godz. 06:50 UTC nr 23/098/maj/1398


27-05-2020 Janusz Bańkowski


Obserwacja Słońca wykazuje dalszy ciąg swojej zerowej aktywności to już 27 doba jego ciszy. Liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).