Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 05:36 (Data juliańska: 2459045.733)
P= 3.90°   Bo= 4.37°   Lo= 0.59°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 29-05-2020 rok godz. 10:40  UTC  nr 24/099/maj/1399


29-05-2020 Janusz Bańkowski

 

Obserwacja możliwa jedynie w chwilach lokalnych rozpogodzeń. Nawet dość dobry „chwilowy” seeing ale niestety nadal tarcza słoneczna bez aktywnych wizualnych obszarów. Cisza słoneczna trwa już 29 dobę. Liczba Wolfa w dalszym ciągu  R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).