Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-09    Czas UT: 23:24 (Data juliańska: 2459041.475)
P= 2.01°   Bo= 3.95°   Lo= 56.94°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 03-06-2020 rok godz. 06:30  UTC  nr 03/103/cze/1403


03-06-2020 Janusz Bańkowski

 

 

Dziś wizualnie pochodnie słoneczne są poza zasięgiem optycznym i fotograficznym. Jednak SDO  pokazują ich widoczność jako rozmyte i  zanikające obszary.  Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).