Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-10    Czas UT: 00:55 (Data juliańska: 2459040.538)
P= 1.58°   Bo= 3.86°   Lo= 69.34°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 12-06-2020 rok godz. 06:20  UTC  nr 07/107/cze/1407


12-06-2020 Janusz Bańkowski

 

Widać w okularze teleskopu dokładnie aktywny obszar 2765, który „mknie” do zachodniego brzegu tarczy. Musi on być jednak jeden  z silnych strukturalnie, że od początku kiedy się on pojawił na tarczy utrzymuje się do tej pory za jakieś 3-4 dni jeżeli tak dalej pójdzie powinien być już na zachodnim brzegu tarczy. Liczba Wolfa R = 11; SN = 10;  CV:Hsx (10). fot. J. Bańkowski teleskop TN Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, ZWO ASI120MC. klatek 30, program RegiStax5 i PaintNet.