Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-10    Czas UT: 00:30 (Data juliańska: 2459040.521)
P= 1.58°   Bo= 3.85°   Lo= 69.56°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16-06-2020 rok godz. 07:30 UTC nr 09/109/cze/1409


16-06-2020 Janusz Bańkowski


Wszystko ponownie powraca do normy w miejscu grupy 2765 w teleskopie widać tylko jasny nikły obszar. Jest to niewątpliwie pochodnia, która również schodzi z widzialnej części tarczy słonecznej. Liczba Wolfa R = 0 i Z = 1. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).