Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-10    Czas UT: 00:23 (Data juliańska: 2459040.516)
P= 1.57°   Bo= 3.85°   Lo= 69.63°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 21-06-2020 rok godz. 14:20  UTC  nr 10/110/cze/1410


21-06-2020 Janusz Bańkowski

 

Obserwacja po 5 dniach niestety „cisza” na powierzchni Słońca.  Liczba Wolfa R = 0 i Z = 1. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).