Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-10    Czas UT: 00:14 (Data juliańska: 2459040.510)
P= 1.57°   Bo= 3.85°   Lo= 69.71°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 23-06-2020 rok godz. 07:20 UTC nr 11/111/cze/1411


23-06-2020 Janusz Bańkowski


Mimo braku obserwacji ze względu na aurę pogodowa na powierzchni słonecznej panuje tzw. „cisza” słoneczna.  Liczba Wolfa R = 0 i Z = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).