Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 01:02 (Data juliańska: 2458801.543)
P= 21.74°   Bo= 3.02°   Lo= 342.84°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 19-01-2017 rok godz. 13:10 UT nr. obserw. 12/12/sty/680


19-01-2017

W czasie jednej doby praktycznie się zmieniło na wschodzie pojawiła się nowa grupa plam o nikłych rozmiarach. obserwacja w dobrych warunkach pogodowych (30 minutowych). Widoczny jest pochodnie być może wygeneruje więcej plam. Troszeczkę aktywność wzrosła oczywiście nie za wiele liczba Wolfa R = 35 i SN=32 Janusz B.