Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:46 (Data juliańska: 2458995.365)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.22°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 19-01-2017 rok godz. 13:10 UT nr. obserw. 12/12/sty/680


19-01-2017

W czasie jednej doby praktycznie się zmieniło na wschodzie pojawiła się nowa grupa plam o nikłych rozmiarach. obserwacja w dobrych warunkach pogodowych (30 minutowych). Widoczny jest pochodnie być może wygeneruje więcej plam. Troszeczkę aktywność wzrosła oczywiście nie za wiele liczba Wolfa R = 35 i SN=32 Janusz B.