Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-09    Czas UT: 23:09 (Data juliańska: 2459041.465)
P= 2.00°   Bo= 3.95°   Lo= 57.07°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 27-06-2020 rok godz. 06:50  UTC  nr 13/113/cze/1413


27-06-2020 Janusz Bańkowski

SDO wykazuje grupę (płd.-zach.) niestety jest poza zasięgiem amatorskiego mojego teleskopu. Liczba Wolfa R = 0 i Z = 1   fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).