Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-21    Czas UT: 10:51 (Data juliańska: 2458808.952)
P= 19.58°   Bo= 2.14°   Lo= 245.17°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 18-01-2017 rok godz. 13:30 UT nr. obserw. 11/11/sty/679


18-01-2017

Po kilku dniach znowu zaświeciło Słońce nadchodzi wyż, który wpompuje nam chłodniejsze powietrze. Rozpogodzenie, które występują poprawiły znacząco seeing co pozwoliło na wystawienie teleskopu. Naliczyłem 2 grupy z 7 plamami liczba Wolfa 27 i SN = 34. Jak podają strony poświęcone Słońcu pole magnetyczne w rejonach grup stabilne. Janusz B.