Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 08:35 (Data juliańska: 2459075.858)
P= 15.90°   Bo= 6.62°   Lo= 322.15°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 15-07-2020 rok godz. 06:40 UTC nr 11/126/lip/1426


15-07-2020 Janusz Bankowski


To już 31 doba bez  grup słonecznych  na powierzchni jego tarczy. Widać dokładnie jak przebiega jego głębokie  minimum aktywności słonecznej . Liczba Wolfa R = 0. fot. J. Bańkowski Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS550D.