Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 08:30 (Data juliańska: 2459075.854)
P= 15.90°   Bo= 6.62°   Lo= 322.20°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-07-2020 rok godz. 06:30  UTC  nr 12/127/lip/1427


18-07-2020 Janusz Bańkowski

 

Ciąg dalszy głębokiego minimum to już 35 doba bez wizualnych grup słonecznych tzw. ‘cisza”.  Liczba Wolfa R = 0. fot. J. Bańkowski Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS550D.