Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 08:24 (Data juliańska: 2459075.850)
P= 15.90°   Bo= 6.62°   Lo= 322.26°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-07-2020 rok godz. 11:30  UTC  nr 13/128/lip/1428


19-07-2020 Janusz Bańkowski

 

Czekamy na odpowiednią chwilę 13 moja  obserwacja w tym miesiącu i  żadnych konkretnych zmian. Dalszy trwający ciąg „ciszy” słonecznej.   Liczba Wolfa R = 0. fot. J. Bańkowski Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS550D.