Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 08:19 (Data juliańska: 2459075.847)
P= 15.90°   Bo= 6.62°   Lo= 322.30°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 20-07-2020 rok godz. 06:10 UTC nr 14/129/lip/1429


20-07-2020 Janusz Bańkowski


Tarcza słoneczna bez zmian to już 37doba bez grup słonecznych .  Liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).