Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 07:26 (Data juliańska: 2459075.810)
P= 15.88°   Bo= 6.62°   Lo= 322.79°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 23-07-2020 rok godz. 06:40  UTC  nr 17/132/lip/1432


24-07-2020 Janusz Bańkowski

 

Pięknie prezentuje się grupa 2767, która wyraźnie  zwiększa swój rozmiar (otoczona jest półcieniem jej ciemne jądro). Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).