Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 08:19 (Data juliańska: 2459075.847)
P= 15.90°   Bo= 6.62°   Lo= 322.30°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 01-08-2020 rok godz. 07:10 UTC  nr 01/140/sie/1440


01-08-2020 Janusz Bańkowski

 

SDO pokazuje ciekawą sytuacje na tarczy słonecznej oczywiście widać grupę 2768 ale niestety amatorskim teleskopem  jest ona poza zasięgiem. Dlatego zapisuje tylko jedną grupę. Dobrze widać pochodnie na płn.-wsch. brzegu tarczy słonecznej. Grupa z kolei 2767 za 24-36 godzin znajdzie się już po niewidocznej stronie Słońca z Ziemi     Wolfa R = 11; SN = 10;  CV: Hsx. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).