Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 08:13 (Data juliańska: 2459075.842)
P= 15.89°   Bo= 6.62°   Lo= 322.36°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 02-08-2020 rok godz. 06:20 UTC  nr 02/141/sie/1441


02-08-2020 Janusz Bańkowski

 

 

Grupa 2767 kończy swój tranzyt, który rozpoczął się w dniu 22 lipca. Z kolei na płn.-wsch. brzegu tarczy pochodnie dość dobrze rozwinięta pochodnia  zapewne wygeneruje nową grupę. Wolfa R = 11; SN = 10;  CV: Hsx. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).