Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 21:42 (Data juliańska: 2459119.404)
P= 25.66°   Bo= 6.89°   Lo= 107.02°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 26-08-2020 rok godz. 07:20  UTC  nr 24/164/sie/1464


26-08-2020 Janusz Bańkowski

 

W okularze teleskopu dokładnie widać obszar pochodni przy zachodnim brzegu tarczy słonecznej  na półkuli północnej. Czekamy jak pochodnia ten obszar wygeneruje grupę złożoną  być może z kilku plam. Jak na razie aktywność zerowa i  dalszym ciągu aktywność zerowa na razie liczba Wolfa R = 0. Obserwacja chwilowa w dobrych warunkach atmosferycznych. fot. J. Bańkowski Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS550D.