Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 20:35 (Data juliańska: 2459119.358)
P= 25.65°   Bo= 6.89°   Lo= 107.63°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 28-08-2020 rok godz. 06:00  UTC  nr 25/165/sie/1465


29-08-2020 Janusz Bańkowski

 

Aktywność zerowa tarczy słonecznej widać co prawda obszary pochodni ale powoli chyba się wchłaniają  w powierzchnię  liczba Wolfa R = 0. fot. J. Bańkowski Sky-Watcher 90/900 ND3.8+EOS550D.