Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-26    Czas UT: 20:18 (Data juliańska: 2459119.346)
P= 25.65°   Bo= 6.89°   Lo= 107.79°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 31-08-2020 rok godz. 05:50 UTC nr 26/166/sie/1466


31-08-2020 Janusz Bańkowski


W dalszym ciągu powierzchnia tarczy słonecznej pozbawiona jest wizualnych aktywnych ośrodków w postaci grup słonecznych,  liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro). Czy wiesz, że …. Słońce jest specyficzną gwiazdą w naszym systemie słonecznych jego obserwacje naukowe dostępne już są dla tych miłośników astronomii którzy chcą prowadzić  w sposób systematyczny. Tylko takie obserwacje mogą nam dać pełny o nim obraz i dlatego można je przeprowadzać na wiele różnych sposobów….